Dạy Trẻ Toàn Diện

Có nên cho con học trường quốc tế

Có nên cho con học trường quốc tế? Cân nhắc kỹ lợi ích và điều kiện gia đình

Giới thiệu về trường quốc tế Trường quốc tế là các trường sử dụng chương trình giáo dục nước ngoài, thường là các nước phương Tây, và giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Ở Việt Nam, các trường quốc tế đa phần theo chương trình của Anh, Mỹ, Úc, Canada. Ngày

Scroll to Top